KRİZ YÖNETİMİ NEDİR?
Kriz Yönetimi; krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılmasını veya ülke menfaatleri doğrultusunda en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesidir.
Afet Yönetim Esasları
  • Etkili bir Afet yönetimi için kriz durumunun zamanında teşhisi, kriz durumlarında takip edilecek konuların önceden tespiti, işler olarak muhafazası ve kriz tedbirlerinin gecikmeden uygulamaya konması esastır. Kriz yönetimi bir kriz durumunun teşhisinden başlayarak gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına takip ve kontrolüne kadar uzanan bir seri faaliyetler manzumesidir.
  • İlçe Kriz Merkezi, kriz emarelerinin belirmesi veya başlaması ile birlikte Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi,  Bakanlık Kriz Merkezive Valilik Kriz Merkezinden alınan emir doğrultusunda Kaymakamın emri ile faaliyete geçer.
  • Krizin önlenemediği veya tırmanma eğilimi gösterdiği hallerde durumun gelişmesine göre alınacak ek tedbirler Kaymakamın başkanlığında toplanan İlçe Kriz Merkezi Karar Organında görüşülerek ilgili üst merkezlere Kaymakam tarafından önerilir.
  • Kriz yönetimi uygulaması süresince krizle ilgili bilgi, haber ve istihbarat İlçe Kriz Merkezi tarafından İl Kriz Merkezi`ne, İl Kriz Merkezi tarafından ise Başbakanlık Kriz Yönetim Durum Değerlendirme Merkezi`ne, İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi ile kurulmuş ise Bölge Kriz Yönetim Merkezi`ne periyodik olarak rapor edilir.
Kriz yönetimi uygulaması süresince krizle ilgili bilgi, haber ve istihbarat İlçe Kriz Merkezi tarafından İl Kriz Merkezi`ne, İl Kriz Merkezi tarafından ise Başbakanlık Kriz Yönetim Durum Değerlendirme Merkezi`ne, İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi ile kurulmuş ise Bölge Kriz Yönetim Merkezi`ne periyodik olarak rapor edilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır - 2016 -  Tasarımcı : Fırat Gündüz.  -  E-Posta :  firat.gunduz@icisleri.gov.tr